Roeping tot heiligmaking

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Paulus vermaan die gemeente van Tessalonisense om ‘n heilige leefstyl te volg terwyl hulle op die wederkoms van Jesus wag.

Ons vind hierdie gedeelte in 1 Tessalonisense 4:1-8 en dis net so van pas vandag as wat dit in daardie tyd was. Ek wil dit waag om te sê dat dit meer van toepassing is vandag omdat ons tyd so min geword het. Soos julle almal seker weet is daar minder tyd vorentoe as wat daar was toe ons tot bekering gekom het.

Paulus begin deur hulle te vermaan om heilig te lewe omdat hulle net soos ons reg van verkeerd kan onderskei en daarom weet as iets verkeerd is. Soos julle seker weet is die leiding van die Heilige Gees baie goed in hierdie verband. Ons weet as ons op die punt is om iets verkeerd te doen, want ons almal kan dit aanvoel. Die Gees in ons waarsku ons vooraf dat wat ons wil doen, nie God behaag nie, maar dat word die keuse aan ons oorgelaat om self te besluit wat ons volgende gaan doen.

Dit herinner my so aan ‘n gesegde wat ek eenslag gehoor het en dit was dat die Gees van die HERE ‘n ware heer is wat jou nooit sal verplig om iets te doen wat jy nie wil doen nie. Die keuse gaan altyd joune wees, maar die feit dat jy die vryheid van keuse het, beteken nie dat jy vry is van die gevolge van daardie keuse nie!

Dis wat Jesus maar net te goed weet en dis waarom Hy deur Sy Gees vir ons vooraf waarsku. Julle sien, satan gaan vir jou vertel dat Jesus ‘n bederwer van pret is en jou so wil ontneem van genot, maar dis alles behalwe dit! Jesus ken die uitkoms van elke keuse wat ons moontlik mag maak en die negatiewe impak van daardie keuse op ons lewens en dis waarom Hy ons deur Sy Gees vooraf waarsku; om te keer dat ons foute maak wat ons lewens gaan benadeel.

Dis waarom Paulus aan die Tessalonisense geskryf het dat hulle hulleself moet onthou van die hoerery; soda elke man sy eie vrou moet kry en elke vrou haar eie man en dat hulle so saam tot heiligheid en eer moet lewe. Nie in hartstogtelike begeerte soos die heidene doen nie, want ons is nie meer heidene wat God nie ken nie, maar Kinders van God en mede-erfgename.

Moet ook nie jou medemens bedrieg of benadeel nie, want die HERE is ‘n wreker oor al hierdie dinge! Hy sien wat jy doen en Hy sal sorg dat van jou weggeneem word wat jy op ‘n oneerlike wyse verkry het met rente! Pas dus op hoe jy loop, want soos Paulus op geleentheid gesê het, is die fondasie van Christendom in ons almal se lewens gebou. Ons kan op hierdie fondasie voortbou, maar ons moet versigtig wees hoe ons bou. Ons kan byvoorbeeld nie ‘n ander fondasie bou as die een wat reeds daar is nie. Elkeen se werk gaan op die ou end beoordeel word. Pas dus op, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking! Prys Sy Wonderlike Naam!

Omdat ons tot Heiligmaking geroep is, moet ons ‘n heilige leefstyl volg. Die wat dit nie doen nie, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.

Mag die HERE hierdie boodskap aan julle harte seën!

(Visited 84 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .