Uitleg van Mattheus 24

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek gaan vandag so ‘n bietjie Bybelstudie met julle moet doen deur te begin met ‘n uitleg van Mattheus 24.

Hoofstuk 24 van die Evangelie volgens Mattheus is opgedeel in vyf paragrawe. Sommige Bybels het opskrifte bokant die verskillende paragrawe, maar ander Bybels lys alles in een. Die wat alles in een lyk, dui die begin van die hoofstukke aan deur die teksverse vir die nuwe paragraaf in vet letters te druk.

Hierdie paragrawe volg meestal op mekaar, maar in die middel, word ons terug gevat van dit wat gaan gebeur na dit wat nou besig is om te gebeur. Ek weet nie waarom die Gees so besluit het nie, maar dit het tot groot verwarring in baie kerke gelei waar mense nou dink dat die wegraping na die verdrukking sal plaasvind… Hierdie gedeelte gaan egter nie hieroor nie, daarom gaan ek glad nie hierop stilstaan nie.

Die eerste paragraaf van Mattheus 24 begin waar Jesus die vernietiging van die Tempel in vers een en twee voorspel. Hierdie dinge het dan ook in die jaar 70 Na Christus gebeur toe Keiser Titus die stad van Jerusalem teruggeneem het nadat dit vier jaar vroeër deur Joodse rebelle beset is. Volgens die geskiedenis was dit ‘n bloedige slag waarin 1.1 miljoen mense omgekom het en 97,000 as slawe verkoop was. Behalwe vir die westelike muur, was die hele tempel vernietig en het nie een klip bo op die ander bly staan nie; net soos Jesus dan ook voorspel het sou gebeur!

Besoekers aan Rome sal langs die oorblyfsels van die Colosseum die sogenaamde Arc of Titus vind. Binne in hierdie boog word beelde aangedui van hierdie slag en word daar gewys hoe die Romeine die Tempel skatte as oorwinnings geskenke wegdra. Alles wat Jesus in die Bybel voorspel was, het dus waar geword en ek dink dat Hy dit doelbewus gedoen het om aan te dui dat alles wat Hy nog gaan voorspel ook waar gaan word. Dit was in die ou dae die merk van ‘n profeet; dat dit wat ook al voorspel was, waar moes word.

In vers drie tot vers veertien, voorspel Jesus die dinge wat die eindtyd sal aandui. Die belangrikste waarskuwing wat Jesus gegee het is die een waar Hy gesê het dat ons moet oppas om nie mislei te word nie. Baie sal onder die Naam van die HERE kom en baie sal mislei word. Kyk maar net vandag hoe baie vals leraars is en hoe die Woord van God verdraai word om dit wat die Bybel vir ons duidelik wys as verkeerd na reg te laat klink en julle sal weet hoe waar hierdie stelling geword het.

Ons word ook gewaarsku van oorloë, pessiektes en aardbewings, maar Jesus sê dat hierdie nie die einde is nie, maar net die begin. Christene sal oorgegee word om vervolg en doodgemaak te word en hulle sal deur alle nasies gehaat word. Die mense se harte sal verhand word en naasteliefde sal verkoel, maar die wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Alles wat Jesus hier voorspel het, het al waar geword en dit gebeur nog steeds!

In verse vyftien tot agt-en-twintig, spring Jesus vorentoe na ‘n tyd in die middel van die verdrukking wanneer die Antichris homself gaan verklaar as god en gaan sit in die Tempel wat hy in Jerusalem laat bou het vir die Jode. ‘n Beeld van homself gaan opgerig word in die voorgang van die tempel en almal gaan geforseer word om die beeld te aanbid. Hierdie is die sogenaamde “gruwel van verwoesting” waarna Daniel verwys het. Geen ware Jood sal ooit op sy knieë afsak en ‘n beeld aanbid nie. Dis dan wat hulle gaan besef dat die een wat hulle gedink het die messias is, nie die messias is nie en dat hulle die ware Messias meer as tweeduisend jaar gelede aan ‘n hout kruis vasgespyker het!

Die wat kan vlug sal in die woestyn in vlug. Dan sal Openbaring 12:6 vervul word wat sê: “En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank.”

Die wat so gered word, word egter gewaarsku om bymekaar te bly, want daar sal baie vals christusse en vals profete kom wat gaan probeer om hulle te mislei. Jesus sê hy waarsku die mense vooruit dat hierdie dinge gaan gebeur!

In verse nege-en-twintig tot een-en-dertig, word die tweede koms van Jesus voorspel. Dis wanneer almal Jesus met Sy Bruid sal sien terugkeer na die Aarde en almal hom sal sien aan die einde van die verdrukking. Die Engele sal die uitverkorenes uit die vier windstreke versamel. Die uitverkorenes is die wat die merk van die dier nie aanvaar het nie en ook nie sy beeld aanbid het nie. Daar gaan min van hulle wees omdat satan die mag gaan hê gedurende die verdrukking om die Kinders van die HERE te vervolg en hulle dood te maak.

In verse twee-en-dertig tot vyf-en-dertig, vat Jesus ons terug na die hede en hy vat die vyeboom as ‘n voorbeeld van wanneer ons sal weet dat die tyd van die verdrukking naby is. Die vyeboom word algemeen gesien as die simbool van Israel. Israel het hulle onafhanklikheid gekry in 1948. Ons kan nou sê dat die vyeboom (Israel) se takke sag geword het en die boom gebot het in 1948.

In vers drie en dertig sê Jesus verder dat ons wat hierdie dinge sien gebeur, sal weet dat die tyd naby is. Die feit dat Israel onafhanklik geword het was die eerste aanduiding dat die laaste tyd aangebreek het. In 2018 het Israel sy sewentigste jaar van onafhanklikheid gevier, dus kan julle sien hoe naby ons is!

Jesus sê in die volgende vers dat hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge nie gebeur het nie. Daarmee bedoel Hy dat almal wat vir Israel ‘n land sien word het asook die wat daarna gebore geword het, die wegraping sal sien gebeur.

In vers ses-en-dertig tot en met vers een-en-vyftig word die wegraping van die Christene met ons bespreek. Jesus waarsku ons dat niemand; nie die engele nie en ook nie Hyself sal weet wanneer die tyd gaan kom nie. Net God die Vader weet. Dit gaan kom as ‘n totale verassing; soos ‘n groot skrik! Mense sal aangaan met hulle daaglikse lewens net soos in die dae van Noag. Hulle sal nie weet wat aangaan voor dit nie te laat is nie.

Jesus gaan voort deur te sê dat twee sal op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Hierdie twee verse dui vir ons dat almal nie geneem sal word nie, maar slegs die wat gereed is.

In vers twee-en-veertig waarsku Jesus ons om te sorg dat ons ten alle tye gereed is. Jesus gebruik die voorbeeld van ‘n dief wat inbreek en sê dat as ons geweet het in watter uur die dief sou kom, ons gereed sou wees daarvoor, maar omdat ons nie weet nie, moet ons die hele tyd gereed wees! Die wat gereed gaan wees, gaan grootliks beloon word, maar die wat nie gereed is nie, sal agtergelaat word om hulleself gereed te kry vir die tweede koms.

Om gereed te kan wees vir hierdie geleentheid moet jy eerstens gered wees en jy moet vervul wees met die Heilige Gees. As jy wil weet of jy vervul is met die Heilige Gees, kyk dan of jy die Vrugte van die Gees in jou lewe bespeur soos dit in Galasiërs 5:22 genoem word. Die belangrikste van al hierdie vrugte is naasteliefde, want daarmee vervul jy die hele wet van Christus! AMEN!

Daar is so baie wat tot bekering gekom het, maar die vrugte wat hulle dra pas glad nie meer by die bekering nie. Hierdie vrugte word genoem in Galasiërs 5:19-21 vir die van julle wat dit graag wil gaan lees. Jy kan nie God en die wêreld gelyk wil dien. Jy gaan moet kies, want ‘n dienskneg kan nie twee meesters dien nie. Jy kan nie deel hê in wêreldse genot en die HERE gelyk dien nie. Jy gaan moet besluit watter een jy wil dien en afskeid neem van dit wat nie van die HERE is nie. Doen jy dit nie, gaan jy agterbly en deel word van die geveinsdes.

Maak dus jou keuse met wysheid en neem afskeid van sonde terwyl daar nog tyd oor is!

Mag die HERE hierdie boodskap aan julle harte seen!

(Visited 1 020 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .