Wanneer iemand jou vertroue skaad

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons almal se vertroue in ons medemens word een of ander tyd deur iemand geskaad. Dit het seker al met baie van julle gebeur.

Ons eerste reaksie is om in onsself weg te kruip as daardie vertroue geskaad word. Maar gelukkig het elke donker wolkie ‘n silwer randjie en is daar weer lig aan die einde van die tonnel. Ons almal word op hierdie oomblik getoets. Die las wat ons vir die HERE moet dra is swaar, maar niemand het ooit gesê dat ons ‘n ontwerpers kruis gaan kry wat lekker maklik gaan sit nie!

Om iemand se oortredinge te vergewe is nie makliker nie, want ons wil altyd die weg van die vlees loop en die persoon in eie munt terug betaal. Dis dan wanneer die Bybel vers “vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;” (Mattheus 6:12) in ons gedagtes bly opkom, want ons sondes is baie erger, veral die wat ons gepleeg het voor ons gered was.

Ons moet lief hê en dit is ‘n werk van genade wat nie van onsself kom nie. Dit laat my so dink aan die Gelykenis van die Onvergeeflike Dienskneg in Matteus 18:21-33:  [21]  Toe kom Petrus na Hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe?  [22]  Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe.  [23]  Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met ‘n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken.  [24]  En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat tien duisend talente skuldig was.  [25]  En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word.  [26]  Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en sê: Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal.  [27]  En die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld.  [28]  Maar toe daardie dienskneg uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom honderd pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê: Betaal my wat jy skuld.  [29]  Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê: Wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal.  [30]  En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het.  [31]  En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het.  [32]  Daarop roep sy heer hom en sê vir hom: Jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het;  [33]  moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie?  [34]  En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was.  [35]  So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.”

‘n Hart wat nie kan vergewe nie is heeltemal anders as een wat sê “Ek vergeef jou.” Dis werklike genade van Bo om te kan vergewe. As die HERE ons oortredinge kan vergewe, waarom kan ons nie ons medemens vergewe nie? Verstaan julle wat gebeur as ons dit nie doen nie?

Die HERE stuur mense na ons toe wat ons vertroue skaad, maar nie om ons seer te maak nie, maar om die ander persoon te red en om ons nederigheid en berou te leer. Iemand wat jou vertroue skaad, weet nie dat dit wat hy of sy doen verkeerd is nie. Hulle besef nie dat hulle vir satan werk en nie vir die HERE nie. Die HERE wil hê dat ons vir hierdie mense moet bid en op daardie manier gebruik die HERE ons gebede om vir ons nederigheid en berou te leer. As ons ons eie sondes makliker kan sien dan gaan ons nie so vinnig wees om te veroordeel nie. Die HERE vra dat ons dapper, sterk en liefdevol moet wees. Hierdie is gawes wat die HERE aan ons gegee het.

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 143 times, 1 visits today)