Wat gaan gebeur na die wegraping?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek kan my indink hoe baie daar is wat wonder hieroor, daarom gaan ons kyk wat die Bybel vir ons hieroor sê.

Onmiddellik na die wegraping sal ons saam met Jesus in afsondering gaan. Hierdie afsondering behels die finale heiligmaking van die bruid. Alle sonde wat ons nog nie vergifnis voor gevra het nie, sal dan van ons afgewas word. Dit sal ook die tyd wees wanneer elkeen van ons beloon gaan word vir ons werk op aarde. Sommige gaan beloon word, terwyl ander letterlik net gered gaan word.

Paulus beskryf hierdie proses vir ons in 1 Korintiërs 3:10-15 [10] Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. [11] Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. [12] En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels— [13] elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. [14] As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; [15] as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.”

Jesus het die fondament in almal van ons lewens gebou, maar ons het almal self op daardie fondament verder gebou. Soos Paulus sê, het Jesus die raamwerk van die evangelie self in ons lewens gelê en daardie raamwerk kan nie verander word nie, maar dit wat ons daarna gedoen het gaan aan die lig kom vir almal om te sien.

Ek weet dat van julle skaam is vir sekere dinge wat julle gedoen het. Ek is ook, wat ek het ook ‘n paar dinge in my lewe gedoen wat ‘n mens nie oor praat nie. Die punt is dat op daardie dag gaan ons sien net hoe stukkend ons almal is en dat dit wat ons van buite af sien in baie gevalle net ‘n fasade is wat die doodsbeendere binne mooi laat lyk! Tog, ten spyte van al die slegte krake in ons lewens wat ons so hard probeer om vir die mense weg te steek, het God se lig deur ons lewens geskyn! Prys Sy Naam!

Alles wat ons gedoen het; goed of sleg sal deur vuur op die proef gestel word, want vuur ontsmet en dit reinig soos dit brand. Die slegte goed sal soos stoppels verbrand, maar die goeie sal behoue bly en volgens die goeie wat behoue bly sal ons beloon word.

Sommige se werke sal alles verbrand en hulle sal geen loon ontvang nie, maar hulle sal hulle redding behou. Vir baie gaan die feit dat hulle Jesus Christus as Verlosser aanvaar het die enigste beloning wees wat hulle gaan ontvang. Die stap tot Christenskap is tog immers ‘n stap van gehoorsaamheid aan God se Woord en op grond daarvan sal baie gered word.

Na hierdie proses voltrek is en almal hulle belonings ontvang het, sal die vriend van die Bruidegom aankondig dat die huwelik voltrek is. Wie is hierdie vriend van die Bruidegom? Johannes die Doper verwys na homself in Johannes 3:29 as die vriend van die Bruidegom.

Daarna sal almal na die Huwelik Kamer gaan waar die Bruilofsmaal van die Lam gehou sal word soos daar in Openbaring 19:9 beskryf word: “…Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam.” Gedurende hierdie feestyd sal die sewe jaar van verdrukking op die aarde afspeel.

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 186 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .