Daar is geen verloorders in die Hemel nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons almal was al daar… Jy oortree in ‘n oomblik van swakheid teenoor die HERE en dan voel dit vir jou asof jou lewe tot ‘n einde kom…

Die skuldgevoel vreet jou op en natuurlik gebruik die vyand hierdie toestand van jou om jou verder onder te kry: “Jy is ‘n nikswerd swakkeling!” “Sies! Wat dink die HERE nie nou van jou nie!” Klink hierdie bekend, liewe leser?

Wat die vyand nie vir jou vertel nie is dat die HERE die hele tyd by jou is. Hy is elke sekonde van elke minuut by jou en Hy weet van alles wat jy doen! Van die muis in jou tuin tot die vlieg wat in jou huis rondvlieg. Hy weet alles! Hy het geweet jy gaan tot ‘n val kom. Hy was ook daar toe jy oortree het en daarom het Hy vooraf voorsiening gemaak vir vergifnis vir jou oortreding. Ja, jy lees reg! Die HERE het jou klaar vergewe, maar Hy wag vir jou om dit te aanvaar!

Die groot probleem met ons as mens is dat ons so skuldig voel oor ons oortredings, dat ons aan die hardloop gaan en dink ons kan vir die HERE wegkruip. Ons voel so skaam en vuil dat ons nie kan verstaan waarom die HERE ons sal wil vergewe nie, maar dit is presies wat Hy doen omdat Hy ons so oneindig baie lief het!

Liewe Kind van die HERE, moenie wegkruip nie, asseblief. Die HERE wil jou vergewe. Hy staan gereed en wag. Hy het klaar voorsiening gemaak vir jou vergifnis. Gaan op jou knieë en vra die HERE om vergifnis. Alles is nog nie verlore nie, selfs al sê die vyand vir jou dat dit is. Moenie na die vyand luister nie. Jesus is werklik baie lief vir jou en Hy wil jou wonde verbind. Gee Hom die kans om dit te kan doen.

Om ‘n Christen te wees beteken nie ‘n lewe vol maanskyn en rose nie. Dit beteken ook nie dat jy nooit gaan val en seerkry nie. Die HERE toets ons voortdurend, dis waarom daar versoekinge moet wees en ook waarom die HERE voorsiening maak vir vergifnis. Voor ‘n nuwe produk op die mark verskyn word dit aan streng toetse onderwerp om te sien of dit gaan hou. Dis wat die HERE nou met ons doen. Hy wil seker maak dat ons gereed is vir die beloning wat Hy vir ons wil gee. Sommige van ons gaan Konings wees in die tyd hierna, maar jy kan nie ‘n koningskap aan iemand gee wat nie fisies gereed is daarvoor nie. Dis waarom die HERE ons nou toets. Hy wil seker maak dat die kruik gereed is vir die kosbare wyn wat dit gaan moet hou. Verstaan julle nou?

“Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.” (Jakobus 1:2-4)

“Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.” (Jesaja 55:7)

Daar is nie verloorders in die Hemel nie, net oorwinnaars. Gaan op jou knieë en maak nou reg wat stukkend is voor dit te laat is!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 85 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .