Die finale teken voor die wegraping

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek let die laaste ruk op hoe mense die tekens van die tyd dophou en soek na bewyse van hoe naby die wegraping is…

Miskien is dit waarom Jesus vir my hierdie boodskap gegee het om vir julle te bring, maar voor ons kan begin is dit belangrik dat ons eers kyk na 1 Tessalonisense 4:16-17, want dit is die gedeelte wat die wegraping van die kerk in detail verduidelik: [16]  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. [17]  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.”

Ek weet dat baie van julle hierdie gedeelte ter harte ken! Dis verblydend om dit te weet en ek kan julle verseker dat die wat die Woord van God so ken, ‘n spesiale plekkie in die hart van Jesus opneem! Let egter op dat daar niks gesê word van enige teken wat die wegraping vooraf sal gaan nie…

Nou gaan ons kyk na Jesus se eie woorde in Mattheus 24:38-41 [38]  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, [39]  en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. [40]  Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. [41]  Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.”

Julle sal oplet dat daar geen melding gemaak word van enige teken nie, maar Jesus sê wel vir ons in Mattheus 24:6-7 dat ons sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, hongersnode, pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. Hierdie is die enigste tekens wat Jesus vir ons gee. Verder sê Jesus in Lukas 21:30-31 dat ons sal weet as die tyd naby is, want net soos ons weet dat die somer naby is as ons die bome sien bot, net so sal ons weet dat die koms van die Seun van die Mens naby is as ons hierdie dinge sien gebeur.

As daar dan geen teken gaan wees wanneer die wegraping gaan plaasvind nie, waar kom die storie dan vandaan? Een woord liewe leser: MISLEIDING! Onthou Jesus se woorde in Mattheus 24:4-5? “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.”

Julle sien, liewe lesers, die ongelowiges soek gedurig na ‘n teken as bewys van die waarheid, maar ons wat die ware Kinders van God is, die wat Geestelik Volwasse is en deur die Gees van God gelei word, ons het nie tekens of wonders nodig om te weet wat die waarheid is nie. Omdat ons deur die Gees van God gelei word, weet ons wat die waarheid is! Prys die Naam van Jesus!

Hierdie ongelowigheid het nou ongelukkig oorgespoel in die Kerk van die HERE en dit vreet soos ‘n kanker aan die siel van die kerk. Ek vertrou die HERE die hierdie deel is van Sy plan en dat dit Sy manier is om die skape van die skape te skei. ‘n Skeiding tussen die wat werklik gereed is en die wat nie gereed is nie.

Soos Jesus ook voorheen aan ons bekend gemaak het, gaan die oorgrote meerderheid van die kerk nie Geestelik Volwasse genoeg wees om die wegraping mee te kan maak nie. Ons sien dit ook in Mattheus 25 in die Gelykenis van die Tien Maagde. Al Tien Maagde was Christene, maar net vyf van hulle het genoeg olie van die Heilige Gees gehad om geneem te kan word.

Aan die wat nog twyfel oor hierdie boodskap… Jesus het dit twee keer aan my bevestig. Die eerste keer het ek dit nie verstaan nie, maar die tweede keer, het ek presies geweet wat bedoel word. Ek gaan julle nou vat na Markus 8:11-12 waar Jesus in die streek van Dalmanúta gekom het en die Fariseërs met Hom begin rede twis het en ‘n teken verlang het. “Toe sug Hy swaar in sy gees en sê: Waarom begeer hierdie geslag ‘n teken? Voorwaar Ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie.” (Markus 8:12)

Ek sê vandag vir julle dat daar sekerlik ook geen teken sal wees nie. Mense sal aangaan met hulle lewens asof daar niks verkeerd is nie. By die wasbak sal ‘n vrou staan en skottelgoed was, in die motorhuis sal ‘n man aan sy motor werk, in die kerk sal twee verloofdes trou en op die speelveld sal ‘n groepie kinders sorgeloos speel. Daar sal geen manier wees wat enige iemand sal kan bepaal wanneer die tyd daar gaan wees nie en sekerlik geen teken nie.

Moenie val vir ydele woorde wat in die gehoor streel nie. As jy hoop vir een of ander teken om vinnig dinge met die HERE reg te maak, dan gaan daar vir jou geen teken wees nie. Jy gaan gereed moet wees of jy gaan gereed wees nie. Daar gaan geen goue middel weg wees vir die draadsitters daarbuite nie. Soos ek al voorheen gesê het; kies nou, maar kies met wysheid!

Mag die HERE hierdie boodskap aan baie harte seën! Prys Sy Wonderlike Naam daarvoor!

(Visited 565 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .