Die groot gebod

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Toe Jesus die Tien Gebooie en die Wet aan die Israeliete gegee het, was Sy doel om die Israeliete anders te maak as die res van die nasies op aarde. Sy tweede doel was dat die Wet as ‘n riglyn tot opleiding en heiligmaking moes dien vir die koms van die Messias.

Maar deur die eeue het korrupsie ingesleep en het die in beheer die Wet gebruik as ‘n maatstok om ander mee te meet. So het die Wet wat tot onderrig moes dien, verander na ‘n groot klip wat moeilik was om op te tel en te dra vir baie.

Dis waarom Jesus vir ons die Nuwe Gebod gegee het, juis oor die dubbelsinnige manier hoe die wat in beheer was die Wet gelees het. Nou was dit maklik om te verstaan sodat daar geen dubbelsinnige intrepitasie kan wees nie.

Jesus gee aan ons hierdie nuwe Gebod aan ons in Mattheus 22:37-40  [37]  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38]  Dit is die eerste en groot gebod. [39]  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40]  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

Hierdie eerste gedeelte van hierdie gebod soos in vers 37 en 38 opgeteken, bevat alles wat in Eksodus 20:3-7 opgeteken staan, want as jy die Here jou God so lief het soos wat daar beskryf staan, dan sal jy nie enige ander gode wil aanbid nie en jy sal ook nie die Naam van God ydellik wil gebruik nie.

Dit wat opgeteken is in vers 39 bevat die res van dit wat opgeteken staan in Eksodus 20:12-17. Deur jou naaste lief te hê soos jouself, sal niemand wil doodslaan nie, jy sal nie wil egbreek nie, ook nie steel nie, geen valse getuienis teen jou naaste wil inbring nie en ook niks van jou naaste begeer nie. Is dit nie wonderlik nie?

En dan, net om die punt te beklemtoon, voeg Jesus in vers 40 by dat hierdie gebod alles wat in die wet staan asook dit wat die profete gesê het bymekaar bring as een. Die hele tien gebooie is nou opgeneem in twee enkele bepalings en hierdie twee bepalings laat geen ruimte vir enige ander intrepitasie, behalwe dit wat daar geskryf staan nie.

Die van julle wat slim is, sal oplet dat ‘n gedeelte van die Tien Gebooie weggelaat is en dit is die gedeelte in Eksodus 20:8-11 opgeteken is: [8]  Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. [9]  Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; [10]  maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. [11]  Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.”

Hierdie gedeelte is doelbewus weggelaat, want afhangende hoe ‘n mens daarna kyk, beteken dit dat jy nie eers jou huis se sleutels op ‘n Sondag in jou sak mag dra nie, want dit kan ook gesien word as werk! Jy sal glad nie kos mag maak of selfs ‘n lig mag aanskakel op ‘n Sondag nie, want dit kan ook gesien word as werk. Ek weet julle lag nou, maar dis die intrepitasie wat die ou Wetgeleerdes gemaak het en dis waarom dit weggelaat was.

Hierdie nuwe gebod is nou maklik om te verstaan: wees lief vir Jesus en wees lief vir jou naaste. Dis so maklik soos dit is! Hierdie nuwe gebod maak die deur oop vir ‘n lewe van vryheid en sonder vrees. Jy hoef nie bekommerd te wees dat daar iets is wat jy moontlik kan vergeet nie, want daar is net die twee bepalings. Niks kan makliker wees as dit nie!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 158 times, 1 visits today)
Tagged , , .