Hoe weet ek of ek werklik gered is?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vir die van julle wat wonder hieroor, het Jesus die volgende te sê: “Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!” (Jesaja 43:1)

Waarom twyfel ons dan? Ons as mens soek tasbare bewyse en ons ou vyand is maar net te gou om sulke gapings raak te sien en voordeel daaruit te probeer trek! Dis om die rede dat Jesus vir ons tasbare bewyse gegee het en daardie tasbare bewyse staan in Galasiërs 5:22, naamlik die Vrugte van die Gees: “liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.” Jesus sê in Mattheus 12:33 “…want aan die vrugte word die boom geken.” ‘n Wingerdstok wat dus nie deel van Jesus is nie, sal hierdie vrugte nie dra nie.

Ek wil egter net die jong skape onder julle gerus stel: bekering is ‘n pad wat jy saam met Jesus loop. ‘n Boom wat vandag geplant word dra nie vrugte sommer van dag een af nie. Net so sal iemand wat onlangs gered is ook nie sommer van dag een af al die vrugte in sy lewe bespeur nie. Dit vat tyd, maar jy sal later agterkom dat jy een van die vrugte bygekry het, dan twee en later al hoe meer totdat jy baie later almal in jou lewe bespeur. Dis soos ons in Jesus groei wat dit moontlik maak vir ons om meer en meer vrugte te kan dra.

Kort nadat u tot bekering gekom het, begin die Gees van die Here in u lewe te werk en sal u begin om vrugte te dra wat by die bekering pas. Die doel van die vrugte is om u as Ware Bekeerling anders te maak as die ander mense in die wêreld. U optrede in die wêreld en so ook die vrugte wat u dra, behoort vir ander te wys dat u ‘n Kind van die Here is!

Die HERE het vir ons as Kinders van God twee gebooie gegee waarvolgens ons moet lewe. Beide van hulle staan opgeteken in Lukas 10:27 “Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.” Ons almal is taamlik getrou as dit by die eerste gebod kom, maar by die tweede een val so baie van ons liederlik uit die bus uit! Ons naaste is letterlik die mense rondom ons. Ons naaste is nie net familie of mense van dieselfde velkleur nie. Jou naaste is ook die mense by jou werk en meer spesifiek die wat jy nie van hou nie! Ons kan nie kies wie ons as ons naaste wil hê nie.

‘n Ware Kind van die HERE met naaste liefde in sy hart, sal optree soos in 1 Korintiërs 13:4-7 [4] Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, [5] handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, [6] is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. [7] Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.”

Hierdie behoort die optrede van elke Ware Kind van die Here te wees, want iemand wat sê dat hy ‘n Kind van die Here is, soek mos nie gedurig moeilikheid met ander nie. Hy soek ook nie sy eie belange nie en hy verskreeu ook nie ander mense nie. Dis wat die Here bedoel daarby dat ‘n goeie boom nie slegte vrugte dra nie!

Weereens aan die jong skape. Wees geduldig met julle vordering en laat die Gees van die HERE toe om in jou lewe te werk. Toe ek tot bekering gekom het, het ek nie outomaties al hierdie dinge gedoen nie. Dit vat tyd, maar as jy die Gees van die HERE toe laat om sy ding te doen, dan sal jy vinnig agterkom hoe jy verander.

Onthou net een ding: Die Gees van die HERE is ‘n ware heer. Hy sal jou nooit in iets forseer waarvoor jy nie gereed is nie. Dis waarom sommige mense vinniger vorder in hulle geestelike lewens as ander. Dit hang geheel en al van jou af hoe vinnig daar gevorder word, want die Gees van die HERE werk teen die pas wat vir jou gemaklik is.

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 452 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .