Jy is geweeg en te lig bevind

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

‘n Bekerings boodskap – Iemand het eenslag gesê dat geen mens by sy gesonde verstand een oggend opstaan en weet dat sy laaste dag op aarde aangebreek het nie. Self dink ek dis ‘n seëning, want om  nie te weet nie, kan jy net elke dag lewe asof dit jou laaste is.

Liewe lesers, die wegraping gaan kom of ons nou gereed is daarvoor of nie. Die dood gaan ook kom of jy daarvoor gereed is of nie. My doel met hierdie boodskap is nie om julle morbied te maak nie, maar om aan julle te wys dat daar ‘n alternatief is en daardie alternatief is Jesus, Seun van die Allerhoogste God!

Moet nie vir een oomblik dink dat as jy gered is, jy gereed is om die wegraping mee te maak nie. Daar is baie mense wat met hierdie illusie loop dat as hulle net gered is, dan is hulle gereed, want dis hoe hulle in hulle kerke geleer word. Jesus sê:  “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.” (Mattheus 7:21)

Wat is dan die Wil van die Vader? Om jou naaste lief te hê soos jouself! Naasteliefde is die sleutel tot alles! Ek dink dat Paulus dit die beste gestel het toe hy gesê het: “Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.” (1 Korintiërs 13:1) Sonder naasteliefde, liewe leser, is jy niks! Sonder naasteliefde, kan jy die wegraping nie meemaak nie!

Ek weet dat daar sommige is wat sal vra waarom nie? Dink so daaraan: Jesus het vir ons almal gesterf en Sy Bloed gestort vir die vergifnis van alles sonde. Deur iemand nie te vergewe nie, maak jy die krag van die Bloed ongedaan. Hoe kan die HERE ‘n bruilofskleed hang oor die skouers van iemand wat sy naaste nie lief het en kan vergewe nie?

Wat is naasteliefde dan? Weereens stel Paulus dit die beste! “Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.” (1 Korintiërs 13:4-7)

Doen jy hierdie dinge, liewe leser? Of is jy dalk te lig bevind?

Ek gaan vir julle ‘n storie vertel. Daar was ‘n leraar van ‘n baie groot gemeente en hy net soos baie ander het die wegraping van die HERE se kinders verwag. Eendag was hy besig om in sy tuin te werk toe hy ‘n harde geluid in die lug bokant hom hoor. Hy het opgekyk en gesien hoe die hemel soos ‘n boekrol wegrol. Hy het oombliklik geweet dat die dag van die HERE gekom het en hy was oorstelp van vreugde!

‘n Hande stem het geroep: “Kom op hierheen!” Hy het dadelik gevoel hoe sy voete die grond verlaat en hoe hy in die lug begin op gaan. Hy het gejuig en die Naam van die HERE groot gemaak soos hy al hoe hoër gestyg het. Hy het begin rondkyk en nog mense saam met hom sien opgaan! Dit het hom uiters bly gemaak in so ‘n mate dat hy wou uitroep na hulle toe, maar hy kon nie.

Hy het skielik begin oplet dat die ander mense om hom, vinniger by hom begin verbygaan. Eers kon hy dit nie verstaan nie, maar hy het vinnig besef dat hy besig is om af te daal na die grond toe. Hy het geroep en sy arms gewaai, maar nog steeds het hy afgesak grond toe.

Uiteindelik het sy voete die grond geraak. Hy het opgekyk en gesien hoe die hemel toerol. Net voor die opening heeltemal toe gaan, het daar iets soos ‘n vel papier uit die hemel geval. Dit het af gewapper en voor sy voete geland. Hy het dit opgetel en oopgemaak. Binne in het daar ‘n enkele woord gestaan: “Tekel!” – Jy is geweeg en te lig bevind.

Liewe leser; is u te lig bevind? Gaan u die een wees wat gaan uitroep: “Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?” (Mattheus 7:22) Wat gaan die HERE op daardie dag vir jou antwoord? “Ek het julle nooit geken nie.” (Mattheus 7:23)

Harde woorde, beslis! Nie die woorde wat enige een van ons wil hoor nie. Ook nie dat ons “geweeg en te lig bevind is nie”! Maar jy weet, dis nog nie te laat nie! Jy kan jou lewe reg kry deur ‘n verandering te maak en daardie verandering maak jy deur op jou knieë te gaan en vergifnis vir jou oortredinge te vra.

Ek weet jy is skaam oor al die slagte dinge wat jy gedoen het en om hulle te gaan opnoem is nie die idee wat jy gehad het nie. Kom ek vertel jou iets: die HERE weet klaar alles wat jy gedoen het. Daar is geen rede om skaam te wees daaroor nie. Hy wag maar net vir jou om jou hand in die lug op te steek en te sê: “HERE, help!”

Dis wat ek nou wil hê jy moet doen. Net daar waar jy nou is, steek jou hand op en sê: “HERE help asseblief! Ek is swak en ek kan nie op my eie nie. Ek het vir U in my lewe nodig. Ek nooi U daarom uit om deel te wees van my lewe. Was my in U bloed sodat ek wit kan wees soos sneeu! Verwyder dan alles wat tussen my en U staan so ver soos die Ooste van die Weste is en dan dink ons nooit weet daaraan nie. Dankie Jesus dat U my genadig is en dankie dat U my vergewe het en aanvaar het as een van U kinders.”

Liewe leser: as jy hierdie bid en dit uit jou hart uit bedoel, dan sal jy ‘n nuwe mens in Christus opstaan! Die ou dinge sal verby wees en jy sal verwe wees. Onthou egter dat om net hierdie gebed te bid nie ‘n kits oplossing is nie. Jy gaan van hier af ‘n poging moet aanwend om sonde uit jou lewe uit te hou. Jy gaan die Heilige Gees die kans moet gee om te werk in jou lewe anders gaan die voorneme wat jy gemaak het vir jou niks beteken nie.

Jy sien, liewe leser, Christenskap is soos ‘n dieet: dit hou net aan met werk solank jy volhou daarmee. Christenskap is ‘n leefwyse; ‘n leefstyl as jy wil. Veranderinge sal in jou lewe kom soos jy dit toelaat, maar daar is geen maklike, kits oplossing nie. Jy kan nie net die gebed hierbo bid en dan dink alles is nou “ok” en nou kan ek maak aangaan met my ou sondige lewe nie. Dis nie hoe dit werk nie.

Jy is nou in ‘n nuwe lewe. Die ou dinge is verby en nou moet jy daardie ou dinge afsweer. Maklik gaan dit nie wees nie, maar dit gaan baie bevredigend wees as jy sien hoe jy in die HERE vorder. Neem jy dus die klein stappies en laat die HERE toe om aan te vul waar jy tekort skiet!

Prys Sy Wonderlike Naam!

(Visited 391 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .