Ons ervaring van die wegraping

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vandag het ek vir julle ‘n boodskap van Jesus en hierdie boodskap gaan baie se vrae oor die wegraping beantwoord.

Jesus sê: “Ek wil julle gewonder oor die wegraping beantwoord. Daar is geskrywe dat sommige gered gaan word asof deur vuur, maar dis nie wat ek vir my Bruid ingedagte het nie. Ek het stadig maar seker dit wat sleg is hier op Aarde met vuur uit haar hart uitgehaal. Sal Ek daarom nie julle geloof in My beloon nie? Moet ek nog verbeteringe met vuur maak op dit wat julle reeds vir My gelei het?” Nee, natuurlik nie! Julle gaan absolute onuithoubare vrede ervaar as Ek gaan kom om julle te haal. Julle gaan die vreugde van My hart toegevou word en totaal van die Aarde vergeet. Terwyl ek met die Aarde afreken, gaan julle vry wees van alles wat op die Aarde gebeur. Julle gaan sit aan die mooiste bruilof tafel wat nog ooit bestaan het en onuitspreekbare vreugde ervaar. Hierdie gaan ‘n tyd van viering wees, want my Bruid het huis toe gekom, na My toe!”

“Ja, in ‘n oogknip sal julle verander, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.” (1 Korintiërs 15:53)

“Julle gaan van ‘n sukkelende bestaan verander word na die vryheid van die Kinders van God; opgelig na die status van my Bruid en Hemelse Eggenoot! Nooit weer sal julle die las van sonde hoef te dra nie. Nooit weer sal julle deur die vyand versoek word nie. Nooit weer sal julle verkeerd verstaan of verkeerd verstaan word nie. Nooit weer sal julle die juk van sonde voel of deur die vlees versoek word nie. Hoe sien Ek nie uit na die oomblik wat Ek die dans van vreugde kan dans met my Bruid, haar kan voorstel aan die Hemelse inwoners en haar kan bring in die plek wat ek net vir haar voorberei het nie!”

“Op daardie dag gaan julle die onbeskryflike mooi wat gedurende julle Aardse bestaan van julle weerhou is, ontdek. Daardie dag gaan julle die Kroon van die Ewige Lewe op julle koppe sit en die troon bestyg wat Ek wat ek vir julle gemaak het van die grondlegging van hierdie aarde af. Nee, hierdie gaan nie ‘n suiwerings tyd wees om reg te maak wat nog verkeerd is nie; dit gaan ‘n tyd wees van verandering en vryheid van die verlede.”

“My Bruid, dis waarom ek so versigtig is met julle op hierdie oomblik, sodat julle genoeg tyd het om al daardie klein sondes wat julle nooit regtig raakgesien het nie, met My reg te maak. Dis wat ek bedoel by voorbereiding. Op hierdie manier gaan alles met My bloed bedek wees, om nooit weer gesien te word nie; opgelos in My See van Genade. Nooit weer sal enige iemand jou verlede kan oproep en jou daaraan konfronteer nie. Ja, jy sal staan in my geregtigheid, in my Glorie, vir eeue om te kom.”

“Jy sal opgelei word in voorbereiding om saam met My na die Aarde terug te keer en saam met My te regeer. Die regering sal een wees van geregtigheid, integriteit en vrede. Julle sal leer om in groter diepte te verstaan, die doel van die mens en die doel van demone. Julle sal onderrig word in verlossing, kennis en koördinering sodat julle ten volle toegerus is om alle mense na God te lei en hulle te oorreed om My vrylik te volg. Julle gaan die grondwerk lê vir ‘n geregtigde Aarde; waar daar gesorg gaan word vir die armes, waar korrupsie nie geduld gaan word nie en waar gierigheid en selfverryking swaar gestraf gaan word.”

“Daar gaan baie gedurende daardie tyd gebeur wat niemand nog aan gedink het nie. Baie opleiding gaan nodig wees weens vir die instelling van wet en orde. Engele sal aan julle toegeken word en manne sowel as vroue sal julle dien. Die wat My en My reëls nie aanvaar nie, sal beperk word en ‘n kans gegun word op genesing, groei en ‘n nuwe lewe.”

“Julle gaan vind dat baie wat my tee staan, vanaf geboorte vasgevang is in die sonde van hulle ouers en voor ouers. Soos hulle uit hierdie band van sonde bevry word en leer om op hulle eie te kan loop, sal hulle vanself die pad van sonde aflê en die lewe wat Ek aanbied met ope hande aangryp.”

“Julle sal die natuur van sonde met deernis en genade verstaan en ook weet waarom die mens tot sonde geneig is. Julle gaan dokters van siele wees en vryheid en genesing aan baie bring sodat hulle die visie wat Ek in My hart vir elkeen van hulle het kan uitleef.”

“Ja, daar is baie om na uit te sien en niks om voor bang te wees nie. Maak julle self dus gereed, My Bruide, maak gereed vir die wonderlikste en mees bevrydende oomblik van julle lewens! Vra vergifnis vir julle sonde elke dag en moenie toelaat dat sonde ‘n houvas in julle lewens kry nie. Kom eerder dadelik na My toe en vra vir vergifnis en krag om te kan oorwin. Onthou: niemand is hopeloos nie! Ek is genadig en Ek verstaan die swakheid van alle vlees. Jou begeerte om perfek te wees vir My sal getel word as volbring eerder as ‘n onvolledig wens. Wat jou poging nie kon regkry nie, sal deur My genade volbring word!”

“Gaan nou in vreugde en wagtend op die dag wat Ek gaan kom. Oordink hierdie vreugdevolle gedagte van My koms dag en nag en moenie toelaat dat die vyand dit steel nie! Hou vas aan dit wat Ek vir julle geleer het.”

“Ek kom gou vir julle… te gou om te noem.”

(Visited 156 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .