Misleiding aangaande die wegraping

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Ek het al voorheen ‘n boodskap oor hierdie onderwerp gebring, maar die HERE wys vir my dat ek weer hieroor moet skryf, want daar is nog steeds mense wat dit nie verstaan nie.

Ek het gister ‘n video op YouTube (Internet) gekyk oor die wegraping. Die hele boodskap het gegaan oor hoe almal wat gered is in die wegraping geneem gaan word, want as jy eenmaal gered is, dan is jy altyd gered. Die persoon wat die video gemaak het is baie bewus dat daar ‘n ander siening ook is, naamlik die nastreef van heiligheid, maar hierdie siening word veroordeel as teenstrydig met die Woord van God…

‘n Siening soos dit is ‘n duidelike bewys wat gebeur as ons net gedeeltes van die Bybel lees en navolg terwyl ons die nader gedeeltes ignoreer. Ek het in die verlede ‘n gesprek met iemand gehad oor hierdie siening van “eenmaal gered, altyd gered” en ek kan julle verseker dat die siening absoluut waar is! As jy eenmaal gered is, dan is jy voorwaar altyd gered!

Die HERE sê in Jesaja 43:1 dat hy elkeen van ons by die naam geroep het en dat ons Syne is! Jesus sê verder in Johannes 10:28 dat niemand ons uit Sy hand sal ruk nie. As jy dus jou hart vir die HERE gee, dan is jy Syne en is daar geen manier wat jy jou redding kan prysgee nie. As jy tot sterwe kom, sal jy Hemel toe gaan. Daar is geen twyfel by my hieroor nie.

Maan nou moet julle mooi oplet… Jesus het gepraat van die redding van ons siele; Hy het niks gesê van die wegraping nie…

Ons eerste teken dat daar meer in die wegraping steek as om net gered te wees, vind ons in Mattheus 25 as ons die gelykenis van die tien maagde lees. Julle sal oplet dat al tien van hierdie meisies olie lampies by hulle gehad het. Die olie lampies stel die Heilige Gees voor. Ons kan dus met sekerheid sê dat al tien van hulle gered was en hulle harte vir die HERE gegee het op een of ander stadium in hulle lewens, want dis die enigste manier hoe jy die Heilige Gees in jou lewe kan ontvang. Ons lees verder dat vyf van die meisies nie genoeg olie gehad het om deur die lang nagwaak te kon kom nie. Die teenwoordigheid van die Gees van die HERE was dus nie so sterk in hulle lewens soos wat dit moes wees nie.

Ons sien hierdie tendens van dag onder die Kinders van die HERE. Ons almal wag al baie lank vir die HERE om ons te kom haal. Op meer as een geleentheid het ek self al gedink dat die HERE nou gaan kom, maar dan gebeur daar niks. Dis hart verskeurend om so te wag, want dit toets jou geloof tot op die uiterste! Baie het al moed opgegee om te wag en nou spot hulle die wat nog steeds getrou wag. Ander weer het teruggeval in die wêreld en geniet alles wat die wêreld vir hulle kan aanbied. Ons praat nou hier van geredde Kinders van die HERE en nie van wêreldlinge wat nog nie gered is nie! Ek ken persoonlik mense soos dit!

Jesus sê verder in Lukas 21:36 dat ons die hele tyd moet waak en bid omdat ons die uur nie weet nie, sodat as die uur kom, ons waardig gevind mag word om voor die Seun van die Mens te kan staan. Nou gaan ek weer terugkom na die olie lampies van die tien maagde toe. Hoe hou jy jou olie lampie vol van die Heilige Gees? Deur gedurig te bid! Sien julle hoe die twee gedeeltes in die Bybel met mekaar skakel? Is dit nie wonderlik nie? Prys die Naam van Jesus!

Jy moet dus bly aan die bid en tydig en ontydig vergifnis vir jou oortredinge vra. Jy hoef glad nie skaam te wees oor enige iets wat jy gedoen het nie, want Jesus ken jou ten volle soos wat jy jou self nie eers ken nie. Jesus staan gereed om elke oortreding wat jy begaan te verdrink in Sy groot see van genade, selfs al oortree jy so baie keer soos die sand van die see! Is dit nie onuitblusbare liefde nie? Liefde wat ons mense verstand nie kan begryp nie?

Verstaan julle waarom die siening van “eenmaal gered, altyd gered” so gevaarlik is en mense so maklik op ‘n dwaalspoor vat? Om ‘n Kind van die HERE te wees is meer as om net gered te wees. Jesus wil met jou ‘n verhouding hê. Hy wil weet wat jy doen en hy wil deel van jou lewe wees. Dit gebeur net as jy bid en met die HERE gesels.

Toe ek die meisie ontmoet het wat my vrou sou word het ons nie net getrou nie. Ons het mekaar eers leer ken. Hoe het ons dit gedoen? Ons het tyd gemaak om by mekaar te wees en ons het met mekaar gesels en so het ons mekaar leer ken. Met Jesus werk dit presies net so: gesels met Hom, want Hy smag om te hoor wat jy elke dag doen!

Dan, in 1 Petrus 1:16 sê Jesus “Wees heilig, want Ek is heilig.” Dit beteken dat ons al daardie aspris sonde in ons lewens moet uitskakel. Ons moet verder probeer om daardie eie ek te begrawe. Daardie ek wat net altyd sy eie wil soek, want net die hele tyd reg wil wees en wil sorg dat hy of sy nie te kort kom nie. Om heilig te lewe beteken nie dat jy nooit weer gaan sondig nie. Dit beteken ook nie dat jy perfek gaan wees nie, maar dit beteken wel dat jy nederig gaan wees, ander se behoeftes bo jou eie gaan stel en ander gaan vergewe vir wat hulle aan jou gedoen het sonder om weerwraak te wil soek. Maklik is dit nie en dis waarom die poging wat ons aanwend so baie voor die HERE tel.

Die gedeelte wat almal vergeet is dat ons die Bruid van die HERE gaan word na die wegraping. Hoe kan die HERE die Kleed van die Ewige Lewe om iemand se skouers hang wat wêreldse plesier najaag selfs al is hy of sy gered? Hoe kan die HERE iemand beloon om Sy Bruid te wees as jou hart vol onvergewensgesindheid is? Jesus het vir elkeen van ons gesterf. Hy het Sy kosbare bloed gestort sodat elkeen van ons vergifnis kan ontvang maak nie saak wat ons verkeerd gedoen het nie, maar ons veroordeel daardie persoon vir wie Jesus Sy bloed gestort het? Verstaan julle? Hierdie is dinge wat uit ons harte uitgehaal moet word voor ons die HERE tegemoet kan gaan in die lug. Daarom, bid, liewe Kind van die HERE, bid. Vra vergifnis en vra die HERE om jou te help om hierdie dinge te oorkom sodat jy waardig kan wees om voor die Seun van die Mens te kan staan!

Ek gaan afsluit met Jesus se woorde in Mattheus 24:4 “Pas op dat niemand julle mislei nie.” Die koms van ons Heer en Heiland is voor die deur! Binnekort gaan ons vir altyd by Hom wees! Prys die Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk