Struikelblokke is onvermydelik

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus sê vir sy dissipels in Lukas 17:1 dat dit onvermydelik is dat die struikelblokke kom. Hierdie woorde is vandag net so waar soos dit daardie tyd was. In Afrikaans het ons die gesegde “ons hoop vir die beste, maar die slegte kom vanself!”

In Mattheus 14:22-33 lees ons die volgende: [22] En Jesus het dadelik sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en voor Hom uit te vaar na die oorkant, terwyl Hy die skare wegstuur. [23] En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was Hy daar alleen. [24] En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe; want die wind was teen hulle. [25] Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. [26] En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is ‘n spook! En hulle het geskreeu van vrees. [27] Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie. [28] En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. [29] En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. [30] Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my! [31] En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel? [32] Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan lê. [33] Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en sê: Waarlik, U is die Seun van God!”

Hoeveel van julle wat vanoggend na my stukkie lees se lewens bootjie is vasgevang in ‘n storm? Hoeveel van julle weet nie meer waarheen nie, omdat die wind heeltyd teen julle is?

In Johannes 16:33 sê Jesus vir sy dissipels die volgende: ” In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.” Jesus se as te ware vir ons dat as Christene ons nie ‘n maklike lewe gaan hê nie, maar dat ons goeie moed moet hou! Net soos Jesus se dissipels aanhoudend teen die storm geroei het, moet ons aanhou om ons lewens boot te roei, selfs al maak wat om ons aangaan nie sin nie.

Eers het Jesus se dissipels gedink hulle sien ‘n spook! Petrus was egter die enigste een wat die moed gehad het om na Jesus toe te gaan, maar kyk eers wat hy doen: hy vra eers vir die Here vir toestemming! Baie van die beproewinge wat ons as Christene ondervind is te wyte aan die feit dat ons altyd eers wil inspring en dan vir die Here wil vra of dit reg is!

Dit is waar dat nie alle beproewinge te wyte is aan dinge wat ons self veroorsaak nie. Die doel van hierdie beproewinge word vir ons aangegee in Filippense 2:15 “…sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld…”

Die Bybel sê vir ons dat Jesus na sy dissipels op die see gegaan het tydens die vierde nagwaak. Dis tussen drie- en ses uur in die oggend wanneer die nag op sy donkerste en koudste is. Wanneer dinge vir ons so donker is dat dit lyk of daar geen uitkoms is nie, dan is Jesus daar.

Hier kom die menslike aspek nou in. Toe Petrus sien hoe sterk die wind waai en hoe hoog die golwe is, het hy bang geword en begin sink. In plaas daarvan dat Petrus op sy eie stoom probeer regkom, het hy sy hand uitgesteek vir die Here gevra om hom te help en die Here het! Die Here staan gereed om jou te help met watter probleem jy ook al mee worstel! U moet net vra!

In Romeine 8:35 en 37 lees ons: [35] Wie sal ons skei van die liefde van Christus? [37] Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.” Onthou dat niks u ooit sal skei van die liefde van Jesus nie. Hy sal altyd daar wees om te help. Onthou dat u meer as ‘n oorwinnaar is!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 355 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .